ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระเงิน 

1. คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทาง กฎ และนโยบายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุณรับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม เงื่อนไขการชำระเงินจะใช้กับใบสั่งซื้อและการชำระเงินระหว่างคุณและผู้ขาย

2. คุณตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้เพื่อการชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

3. คุณตกลงที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลัง เว้นแต่คุณจะได้รับสินค้าที่ไม่เหมาะสมกับข้อตกลง สินค้ายังไม่ได้รับการจัดส่งภายในระยะเวลาจัดส่ง หรือสินค้าที่คุณได้รับแตกต่างจากคำอธิบายของผู้ขายอย่างมาก

4. คุณรับทราบนโยบายการคืนเงินของการชำระเงินที่ชำระเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถทำได้เมื่อผู้ขายตกลงและแจ้งคำขอคืนเงินเท่านั้น

5. คุณรับทราบการคืนเงินทั้งหมดที่จะกระทำผ่านวิธีการชำระเงินเดิมและแก่บุคคลที่ทำธุรกรรม

6. คุณรับทราบว่าไม่มีการรับประกันว่าการคืนเงินจะเข้าบัญชีของคุณตรงเวลา กระบวนการคืนเงินอาจใช้เวลาและขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและ/หรือผู้ให้บริการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงิน


Payment Terms and Conditions 
You agree to comply with our guidelines, rules, and policies regarding the purchase of products through the website. Besides, you acknowledge and agree to be bound by the changes published on the platform. The payment terms and conditions will apply to purchase orders and payment made between you and the seller.

  1. You agree to pay for products by credit or debit card that can be used for a legal settlement
  2. You agree not to cancel the payment later unless you receive a product that does not appropriate to the agreement, the product has not been delivered within the shipping period, or the product you receive is significantly different from the seller description
  3. You acknowledge the Refund Policy of a payment that are successfully paid, this can be done only when the seller agrees and notifies the refund request.
  4. You acknowledge all refunds to be made through the original payment method and to the person making the transaction.
  5. You acknowledge no guarantee that the refund will be credited to your account on time. The refund process may take time and depends on each bank and/or the payment service provider who process the refund.

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าใหม่จากทางบริษัท วีต้าอินโน จำกัด
 
สินค้าที่เคลมต้องอยู่ภายในระยะการรับประกัน ภายใน 7 วัน
 
 
โดยอ้างอิงจากใบรับประกัน ที่ระบุนับจากวันที่ซื้อสินค้า ถือใบรับประกันเป็นสำคัญ 
 
1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบบรรจุในกล่องเรียบร้อย
 
2. ผลการตรวจสอบสินค้าต้องพบว่า ความเสียหายของสินค้าเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ถูกวิธี และความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเปลี่ยนสินค้าใหม่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การใช้งานใช้น้ำยาประเภทตามที่ระบุแจ้งในคู่มือ,เกิดจากอุบัติเหตุตกหล่น แตก กระแทก, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า เป็นต้น


Return Policy 


Conditions for changing new products from Vitainno Co., Ltd.

Claimed products must be within the warranty period within 7 days.

by referring to the warranty card specified from the date of purchase It is important to hold the warranty card. 

 
1. The product must be in perfect condition. Complete accessories packed in a box.


2. The results of the product inspection must be found that Damage to the product is caused by the correct use. and defects that occur only from manufacturing errors. 


The company reserves the right to refrain from replacing new products in the event of damage caused by other reasons. Other than the warranty, such as using the product improperly, using the type of liquid as specified in the manual, caused by accidental drops, cracks, shocks, modifications or modifications to some equipment of the product, caused by public disasters or natural disaster or force majeure, caused by power failure or water into the product, etc.

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy