Privacy Policy


บริษัท วีต้าอินโน จำกัด (“บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราทราบดีว่าท่านให้ความสำคัญกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งเราจะนำข้อมูลที่ท่านให้กับเรานั้นไปใช้เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะสำหรับท่านอย่างเหมาะสม บริษัทขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจของท่านและเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผลเพื่อมอบประสบการณ์และการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดเฉพาะให้แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใช้บังคับคลอบคลุมถึงร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจนสถานที่อื่นๆ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการเฉพาะดังกล่าวที่ท่านใช้

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง "ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ตามที่ระบุด้านล่าง"

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใดเป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ ส่วนกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น 

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว เพิ่มเติ่มคลิก!!

 

นโยบายทางธุรกิจ (Business policy) 

เงื่อนไขการคืนสินค้า

1. หากสินค้าเสียหายอันเกิดจากการผลิตจากโรงงาน สามารถติดต่อ เปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพอุปกรณ์ครบถ้วนเท่านั้น
2. อุปกรณ์ในกล่องต้องครบ ของในกล่องต้องครบ สภาพสมบูรณ์เหมือนตอนได้ของ เช่น แพ็คเกจ สายชาร์จ คู่มือ หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งประกันถือเป็นสิ้นสุด
3. สินค้าต้องพังเองเท่านั้น สินค้าที่เสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ตกแตก กระแทก ตกน้ำ การใช้งานผิดประเภท ไม่ตรงตามคู่มือการใช้งาน หรือเหตุผลอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ไม่รับเคลม 
4. ไม่รับคืนอุปกรณ์เสริม หรือ อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่เกิดการใช้งานแล้ว เช่น ฟิลเตอร์ แปรง เป็นต้น
5. อาจมีค่าใช้จ่าย ค่าบริการซ่อม และอะไหล่สิ้นเปลืองสำหรับสินค้าบางรายการในระยะเวลาการรับประกัน จะคิดจากค่าใช้จ่ายตามจริง(ถ้ามี)
6. สภาพสินค้าต้องเหมือนใหม่ สินค้าต้องถูกใช้งานอย่างทะนุถนอม ไม่มีรอยหรือคราบเยอะจนเกินไป ไม่ติดสติ๊กเกอร์ หรือลอกสติ๊กเกอร์ที่มีออก สินค้าดำเกินไปหรือเก่าไป ไม่รับเคลม
7. ไม่รับเงินคืนทุกกรณี การเคลมทุกอย่าง ไม่รับคืนเงินทุกกรณี ร้านค้าต้องรับผิดชอบลูกค้าเอง

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าแบรนด์ Bissell

1. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่เสียอันเนื่องมาจากคุณภาพของชิ้นส่วนหรือข้อผิดพลาดในการผลิตเท่านั้นเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง
3. การรับประกันไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่จําเป็นต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรืออุปกรณ์ที่สามารถแตกหัก ชํารุด ได้ง่าย เช่น แปรง ฝาครอบพลาสติก ถังเก็บฝุ่น จุกยางหาย ฟิลเตอร์
4. ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง บริษัทฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น ในระยะเวลารับประกัน 2 ปี
5. อาจมีค่าใช้จ่าย ค่าเปลี่ยนอะไหล่ตามอายุการใช้งาน หรือ ชิ้นส่วนที่เสียหาย อันเกิดจากใช้งานผิดประเภท เช่น มอเตอร์โดนน้ำ ด้ามหักจากอุบัติเหตุ เป็นต้น 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่การซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดๆในเครื่อง ไม่ได้ดําเนินการโดยบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ
7. บริษัทยกเลิกประกันทันที หากใช้งานสินค้าไม่ตรงตามการใช้งาน หรือใช้งานแบบผิดประเภท และเครื่องที่เปิดซ่อมโดยที่ไม่ใช่จากทางบริษัท

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าแบรนด์ Vitainno

1. บริษัทฯ จะรับประกันมอเตอร์ที่เสียหายอันเนื่องมาจากคุณภาพของสินค้าหรือข้อผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง
3. การรับประกันไม่รวมอุปกรณ์เสริมที่จําเป็นต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรืออุปกรณ์ที่สามารถแตกหัก ชํารุดได้ง่าย
4. ในกรณีที่มอเตอร์ขัดข้อง บริษัทฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้นในระยะเวลารับประกัน 1 ปี
5. อาจมีค่าใช้จ่าย ค่าเปลี่ยนอะไหล่ตามอายุการใช้งาน หรือชิ้นส่วนที่เสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท เช่น มอเตอร์โดนน้ำ เป็นต้น
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดๆในเครื่อง ถ้าไม่ได้ดําเนินการโดยบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ 
7. บริษัทฯ ยกเลิกการรับประกันทันที ถ้าการใช้งานสินค้าไม่ตรงตามการใช้งานหรือใช้งานแบบผิดประเภท

 

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างการประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
  1.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี 
  1.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลงตัวเครื่อง
  1.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ง 
  1.4 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว ฯลฯ
  1.5 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน 
  1.6 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนเงิน หรือคืน-เปลี่ยนสินค้า อันเกิดจากการไม่พึงพอใจในสินค้าภายหลังการใช้งาน ไม่มีใบรับ  ประกัน หรือไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อในระบบการรับประกัน เนื่องจากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งรับประกัน เป็นต้น

ติดต่อเรา
บริษัท วีต้าอินโน จำกัด
อาคารญาดา ชั้น 5 (ห้อง509) เลขที่ 56 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Email: contact@vitainno.co.th
Phone: 02-066-3655
Hotline: 097-174-0216, 061-625-3559
Line ID: @vitainno 

Powered by MakeWebEasy.com
Vitainno ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และเพื่อประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้เข้าใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว